Palena lämnar 15 års garanti på utförda arbeten vid ett komplett takbyte och Benders lämnar upp till 30 års garanti på ditt nya tak. läs mer om villkoren för 15 års garantin på din erhållna offert och benders garantivillkor på deras hemsida.
| Takläggare | Takbyte | Takrenovering | Blekinge | Kalmar | Skåne | Palena AB |
Kontakt
Besöksadress
Bredbandet 1, 392 30 Kalmar
Förfrågningar:     info@palena.se

Telefonnummer:  010-2078999

| Takläggare | Takbyte | Takrenovering | Blekinge | Kalmar | Skåne | Palena AB |