Rotavdraget

Palena_rund_logo_blue_white_transparent.

Du som köpare får skattereduktionen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall du betala 70% utav arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Företaget gör alltså ett preliminärt skatteavdrag direkt vid betalning. Företaget får sedan begära ut de andra 30% av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Så här går det till -

  • Du får offerten och kommer överens med oss om att arbetet skall utföras med ROT-avdrag.

  • Villa eller bostadsrätt? Du som bor i villa ska ta fram fastighetsbeteckning samt namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget. Du som bor i bostadsrätt ska ta fram bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsbeteckning. Du ska även ta fram namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget.

  • Du tecknar kontraktet med oss.

  • Vi utför arbetet.

  • Du får en faktura på kontrakterat belopp minus skattereduktionsbeloppet. Om vi överenskommit om delbetalningar kommer flera fakturor att komma under arbetets gång.

  • Du betalar fakturan.

  • Vi begär ersättning på skattereduktionsbeloppet från Skatteverket.

  • Skatteverket betalar ut skattereduktionsbeloppet till oss och du får en uppgift om att skattereduktionsbeloppet preliminärt tillgodoräknats dig och att det är utbetalt.

  • Du yrkar på skattereduktion när du deklarerar. Skattereduktionen är endast preliminär tills din slutliga skatt fastställts.

| Takläggare | Takbyte | Takrenovering | Blekinge | Kalmar | Skåne | Palena AB |